เรียน Network พื้นฐานฟรี กับคอร์สออนไลน์จาก Cisco บน Coursera

สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นกับวงการ Network ทาง Cisco ได้เปิดคอร์สความรู้พื้นฐานทางด้าน Network ให้ได้เรียนฟรีบน Coursera หลายคอร์สทีเดียว ดังนี้

Credit: Coursera
 • Cisco Networking Basics Specialization เป็นคอร์สใหญ่ที่รวมเอา 5 คอร์สย่อยของ Cisco เอาไว้ด้วยกัน ดังนี้
  • Internet Connection: How to Get Online? รู้จักแนวคิดเบื้องต้นว่าระบบเครือข่ายทำงานอย่างไร, มีคำศัพท์ใดที่ต้องรู้จักบ้าง และทดลองสร้างระบบเครือข่ายจำลองบน Cisco Packet Tracer
  • Network Protocols and Architecture รู้จักกับ Protocol และมาตรฐานต่างๆ และลองใช้ Protocol Analyzer หรือ Packet Sniffer ดักจับข้อมูลเครือข่ายเพื่อทำการวิเคราะห์
  • Data Communications and Network Services รู้จักกับเทคโนโลยีเบื้องต้น ได้แก่ IPv4, IPv6, TCP, UDP, NAT, Email, Web, IM, DNS, DHCP, HTTP, HTML, SMTP, Telnet, SSH
  • Home Networking Basics รู้จักกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบระบบเครือข่ายภายในอาคารบ้านเรือน และความแตกต่างระหว่างระบบ LAN และ Wireless LAN รวมถึงภัยคุกคามเบื้องต้น
  • Introduction to Cisco Networking เรียนรู้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายของ Cisco ด้วย Cisco IOS

สำหรับคอร์ส Cisco Networking Basic Specialization นี้เป็นคอร์สที่บังคับว่าจะต้องเรียนให้จบภายในช่วงเวลา Free Trial 7 วัน หรือต้องจ่ายเงิน 49USD ต่อเดือนเพื่อเรียนจนกว่าจะจบและได้รับ Certificate แต่หากเราลงแต่ละคอร์สย่อยแยกเองในแบบ Audit เราก็จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลย เพียงแต่จะไม่ได้ใบ Certificate หลังจากเรียนจบเท่านั้น

ปัจจุบันคอร์สนี้มีคนลงทะเบียนทั่วโลกรวมเกินกว่า 13,000 คนแล้ว โดยถึงแม้เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ถือว่าไม่ได้ยากจนเกินไป และเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อยอดด้วยตนเองได้ในอนาคต ซึ่งเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนโดยมาตรฐานนั้นจะอยู่ที่ 2 เดือน หรือ 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Check Also

Google เพิ่มคอร์ส ‘Android Developer’ ในโปรแกรมส่งเสริมอาชีพ

Google ได้เปิดคอร์สออนไลน์ใหม่สำหรับผู้สนใจการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Android ในโปรแกรม Certificate สำหรับรองรับการสมัครงาน

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA ITF+ & CompTIA A+ สำหรับผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT Technical Support

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA ITF+ & CompTIA A+ สำหรับผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT Technical Support กับโครงการ SPEED UP YOUR …