คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลายหลักสูตร

ณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลายหลักสูตร อาทิ Cybersecurity Fundamentals, Digital Security for Government Executives, Personal Data Protection Act for Government Officer, Software Development for Digital Government Services,Data Analytics Techniques และ Cybersecurity for Technologist

รายละเอียดดังต่อไปนี้

9-10 มิย.  65  หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) (DGA104)

16-17 มิย. 65 หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (Digital Security for Government Executives) (DGA203)

23-24 มิย. 65  หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act for Government Officer) (DGA204)

28 มิย.-1 กค. 65 หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ (Software Development for Digital Government Services) (DGA308)

4-9 กค. 2565  หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Techniques) (DGA306)

18-22 กค. 2565 หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologist) (DGA309)

รายละเอียดและการสมัครดูได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/events/category/upcoming-training-courses/

หมายเหตุ:
(1) เป็นการอบรม Onsite ทั้งหมด  ที่มหิดล ศาลายา คณะ ICT ผู้เข้าอบรมต้องทำการ upload ผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. ก่อนเข้าตึกค่ะ
(2) เป็นการอบรมแบบมี hands-on  มีคอมพิวเตอร์ใน lab ให้ใช้(3) หลังการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

Check Also

เปิดรับสมัครแล้ว! CREATIVE AI CAMP 2021 กับรูปแบบ Phenomena Work-based Learning อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

เปิดรับสมัครแล้วจ้า!! CREATIVE AI CAMP 2021 ปีนี้เรามาในธีม AI : Altering the World เอไอเปลี่ยนโลก ค่ายเราเป็นรูปแบบ Phenomena Work-based Learning …

CITE DPU แนะ 8 อาชีพด้าน digital skills รายได้ สวนกระแสในยุค new normal

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CITE DPU) เปิดเผยว่า สถานการณ์ Digital disruption และ การระบาดของ Covid-19 ก่อให้เกิดนิยาม new …