หลักสูตรใหม่ DITM ปริญญาโทเพื่อพัฒนาผู้บริหารไฮบริดยุคดิจิทัล การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รีบสมัคร !! ก่อนเต็ม

หลักสูตรใหม่ DITM ปริญญาโทเพื่อพัฒนาผู้บริหารไฮบริดยุคดิจิทัล การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #UTCC

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

💡นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีและกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนโลกการจัดการและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจยุคใหม่
💡การบริหารโครงการยุคดิจิทัลต้องเป็นแบบ Agile
💡การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความลับของธุรกิจยุคดิจิทัล
💡Data is king: มองความสำคัญของข้อมูลให้เห็นและใช้ให้เป็น
💡Digital Leadership Mindset

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม 2562 
สอบถามเพิ่มเติม
คุณกาญจนา เกรียงไกรสิริกุล (คุณโอ๋)
ติดต่อ : (02)697-6885
รายละเอียดหลักสูตร www.utcc.ac.th/ditm
ลงทะเบียนการสมัคร www.utcc.ac.th/ditm-apply

Check Also

Microsoft เปิดคอร์ส Azure Fundamental, AI และ Data บน Coursera

ตามแนวทางว่าความต้องการผู้เชี่ยวชาญไอทีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต Microsoft เป็นองค์กรใหญ่ที่มีทรัพยากรมากมาย จึงได้เปิดคอร์สเพิ่มบน Coursera ด้วย

วิศวะมหิดล เปิดหลักสูตรใหม่ “มินิ-วิศวกรรมการเงิน (MINI-FE)” 120 ชม. รับสมัครวันนี้ – 27 มี.ค. 64

โลกเปลี่ยน…ชีวิตและธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีฟินเทค ทำให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินจำนวนมากที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี เช่น ตราสารทุน หรือ หุ้น, ตราสารหนี้ ตลอดจนกองทุนต่างๆ อย่างไรก็ตามการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงสูง คนไทยและนักลงทุนควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) ซึ่งเป็นศาสตร์การนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เปรียบเสมือนการออกแบบกลไกผลิตกระแสเงินสด หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ …