จุฬาฯ เปิดคอร์สออนไลน์ “ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล” เรียนฟรีผ่าน Chula MOOC

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาเปิดคอร์สออนไลน์ฟรี “ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์” บน Chula MOOC ซึ่งสอนโดยอ.ธงชัย โรจน์กังสดาล แห่งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอนวิชาเลือกทางด้าน Creativity ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเหล่านิสิตในมหาลัยต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปี ให้ผู้ที่สนใจจากภายนอกได้เรียนกันฟรีแล้ว

Credit: Chula MOOC

คอร์สนี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ฟรีที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/15621 โดยเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นภาษาไทย แบ่งออกเป็น 8 บทพร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยบทเรียนในคอร์สนี้มีดังนี้

  • โลกมหัศจรรย์ของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  • นักสร้างสรรค์ผลงาน
  • การจดบันทึก
  • การตั้งคำถาม
  • การสังเกต
  • การหาไอเดีย
  • การลงมือทำ
  • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

เนื้อหาโดยรวมถือว่าไม่ได้ยาก ย่อยง่าย และใช้เวลาเรียนไม่นาน ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ มาก่อนทั้งสิ้น ถึงเนื้อหาจะไม่ได้เข้มข้นเท่าการเรียนในห้องเรียนที่มี Workshop ให้ทำ แต่ก็ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่น่าสนใจสำหรับยุคที่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นั้นจำเป็นต่อทุกอุตสาหกรรมและทุกๆ สายอาชีพครับ

Check Also

Microsoft เปิดคอร์ส Azure Fundamental, AI และ Data บน Coursera

ตามแนวทางว่าความต้องการผู้เชี่ยวชาญไอทีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต Microsoft เป็นองค์กรใหญ่ที่มีทรัพยากรมากมาย จึงได้เปิดคอร์สเพิ่มบน Coursera ด้วย

Google เพิ่มคอร์ส ‘Android Developer’ ในโปรแกรมส่งเสริมอาชีพ

Google ได้เปิดคอร์สออนไลน์ใหม่สำหรับผู้สนใจการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Android ในโปรแกรม Certificate สำหรับรองรับการสมัครงาน