ขอเชิญชาว IT อุดรธานี เข้าอบรมฟรี MikroTik Certified Network Associate 9 – 13 ก.ย. 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดอบรม Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) พร้อมสอบประกาศนียบัตร เป็นรุ่นที่ 5 ของปีงบประมาณนี้ และมีกำหนดการที่จะจัดอบรมรอบถัดไปในจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชาว IT ในอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรีในวันที่ 9 – 13 กันยายน 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

อบรมฟรี Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

วันที่ 9 – 13 กันยายน 2019
สถานที่อบรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี https://forms.gle/fSPbGc7FH3QfrWgb8

การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่โลกของเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจได้นั้นมีความจำเป็นต้องพัฒนาในหลายด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลนั้นก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันในการมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีเสถียรภาพและ มีความปลอดภัย สามารถป้องกันระบบจากภัยคุกคามต่างๆ ได้ การพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้มีความสามารถในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้มากเพียงพอนั้นจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีการมองว่าการจัดอบรม MTCNA นั้นมีความเหมาะสมกับผู้เริ่มต้นในสายงานนี้ แต่จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการสอน โดยที่มีการเพิ่มในส่วนที่เป็นพื้นฐานด้านสื่อสารข้อมูลเข้าไปด้วย จึงจะทำให้สามารถออกแบบ และตั้งค่าระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดฝึกอบรมพร้อมสอบประกาศนียบัตรทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 รุ่น รุ่นละประมาณ 5 วัน โดยจัดการอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และพื้นที่อื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รุ่น

Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เพิ่งเริ่มต้นการทำงานด้านสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์ Mikrotik ลักษณะเนื้อหาค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมเนื้อหาเกือบทุกเรื่องที่เป็นพื้นฐาน แต่ไม่ลงลึก ไม่ว่าจะเป็น

  • เรื่องพื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • การทำการค้นหาเส้นทางแบบ Static Routing เพื่อให้ router สามารถหาเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทางได้
  • การทำ Bridge ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง
  • การออกแบบและการตั้งค่าระบบ Wireless LAN
  • การส่งการตั้งค่าไปยังเครื่องลูกข่ายแบบอัตโนมัติ หรือ DHCP
  • การควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่าน Firewall
  • การควบคุมคุณภาพการให้บริการหรือการทำ QoS
  • การทำ Virtual Private Network เพื่อใช้ในการสื่อสารข้ามสำนักงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันที

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันทีที่ https://forms.gle/fSPbGc7FH3QfrWgb8 และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ https://www.pcompute.com/training/

Check Also

จะดีแค่ไหน ถ้าคนในองค์กรของคุณรู้เท่าทันภัยไซเบอร์อย่างมืออาชีพ กับคอร์ส Blue-Team Cybersecurity จาก Sosecure

วันนี้การโดนแฮก การโดนเจาะข้อมูลสำคัญๆ ของบริษัทของคุณจะหมดไป ถ้าคนในองค์กรของคุณสามารถป้องกันการโดยขโมยข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ กับคอร์ส Blue-Team Cybersecurity ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรของคุณให้มีความสามารถรู้เท่าทันก่อนการโดนแฮก พร้อมเรียนรู้วิธีการป้องกันภัยจากเหล่าแฮกเกอร์ โดยวิทยากรผู้สอนอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

เปิดรับสมัครแล้ว! CREATIVE AI CAMP 2021 กับรูปแบบ Phenomena Work-based Learning อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

เปิดรับสมัครแล้วจ้า!! CREATIVE AI CAMP 2021 ปีนี้เรามาในธีม AI : Altering the World เอไอเปลี่ยนโลก ค่ายเราเป็นรูปแบบ Phenomena Work-based Learning …