Kaggle เปิด 10 Micro-Course ฟรีด้าน Data Science ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

เพื่อช่วยให้ผู้คนในวัยและสาขาอาชีพต่างๆ สามารถก้าวสู่การเป็น Data Scientist ได้อย่างรวดเร็วที่สุด Kaggle เว็บไซต์ชั้นนำทางด้าน Data Science จึงได้ออกมาเปิด Micro-Course สอนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานทางด้าน Data Science ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีๆ ดังนี้

Credit: Kaggle

คอร์สทั้งหมดนี้ถูกเปิดให้เข้าไปเรียนฟรีได้อยู่ที่ https://www.kaggle.com/learn/overview โดยในเบื้องต้นนี้จะมีด้วยกัน 10 คอร์ส ได้แก่

Check Also

Techman Robot เปิดหลักสูตร AI ฟรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่มีมาตรฐาน มีความเป็นอัตโนมัติ และชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นจะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้สถาบัน SEA Taiwan AI College จึงขอนำประสบการณ์การผลิตโดยใช้ AI จากบริษัท …

ไมโครชิพเปิดลงทะเบียนหลักสูตรระบบควบคุมแบบฝังตัว (Embedded Control) สำหรับวิศวกรที่สนใจ

ไมโครชิพนำทีมนักประดิษฐ์ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ของไมโครชิพและออกแบบเครื่องมือต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้ วิศวกรเรื่องการทำงานของระบบควบคุมแบบฝังตัว (embedded system) บนแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมหลายชนิด