Google เปิดคอร์สออนไลน์ฟรีสอนเขียนภาษา Kotlin พัฒนา Android App มากกว่า 40 คอร์ส

ถือเป็นอีกทักษะที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับเหล่า Software Developer กับการเรียนรู้ด้านการพัฒนา Android App ด้วยภาษา Kotlin ซึ่งทาง Google ได้ออกมาเปิดคอร์สออนไลน์เรียนฟรีภายใน Codelabs ให้เรียนกันได้แล้วมากกว่า 40 คอร์ส

Credit: Google

สำหรับคอร์สชุดแรกคือ Kotlin Bootcamp Course นั้นเปิดอยู่ที่ https://codelabs.developers.google.com/kotlin-bootcamp/ โดยภายในมีเนื้อหาให้เรียน 8 คอร์ส สำหรับทำความคุ้นเคยเบื้องต้นกับภาษา Kotlin และเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ เริ่มเขียน Hello World กันด้วยภาษา Kotlin

คอร์สชุดถัดมาคือ Androidt Kotlin Fundamentals Course เปิดอยู่ที่ https://codelabs.developers.google.com/android-kotlin-fundamentals/ จะมีคอร์สให้เรียนอีก 35 คอร์ส ที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนา Android Application กันจริงๆ

เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีทั้งเนื้อหาที่ให้อ่านในคอร์สโดยตรง, ลิงค์อ้างอิงที่ให้ไปอ่านเพิ่มจากภายนอก และหัดเขียน Kotlin ผ่านทาง https://try.kotlinlang.org/ ซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ได้ยากจนเกินไปสำหรับคนที่มีพื้นฐานด้านการพัฒนาโปรแกรมมาบ้างแล้ว

Google ระบุคอร์สเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนได้ลองหัดพัฒนา Android Application ด้วยตนเองมากกว่า 10 App ซึ่งก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่น้อยทีเดียวสำหรับผู้เรียน

Check Also

เปิดประตูสู่โลก CYBERSECURITY กับโครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3

SOSECURE บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เปิดตัวโครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3 เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขา IT เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี

NVIDIA เปิดคอร์สออนไลน์ Introduction to AI in the Data Center เรียนฟรีได้ถึงสิ้นมกราคม 2020 นี้

เพื่อเร่งให้ธุรกิจองค์กรสามารถเปิดรับต่อเทคโนโลยีทางด้าน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง NVIDIA Deep Learning Institute จึงได้เปิดคอร์สออนไลน์ Introduction to AI in the Data Center ขึ้นมา และเปิดให้ทุกคนสามารถเรียนฟรีได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2020 นี้เท่านั้น