Google เปิดคอร์สออนไลน์ฟรีสอนเขียนภาษา Kotlin พัฒนา Android App มากกว่า 40 คอร์ส

ถือเป็นอีกทักษะที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับเหล่า Software Developer กับการเรียนรู้ด้านการพัฒนา Android App ด้วยภาษา Kotlin ซึ่งทาง Google ได้ออกมาเปิดคอร์สออนไลน์เรียนฟรีภายใน Codelabs ให้เรียนกันได้แล้วมากกว่า 40 คอร์ส

Credit: Google

สำหรับคอร์สชุดแรกคือ Kotlin Bootcamp Course นั้นเปิดอยู่ที่ https://codelabs.developers.google.com/kotlin-bootcamp/ โดยภายในมีเนื้อหาให้เรียน 8 คอร์ส สำหรับทำความคุ้นเคยเบื้องต้นกับภาษา Kotlin และเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ เริ่มเขียน Hello World กันด้วยภาษา Kotlin

คอร์สชุดถัดมาคือ Androidt Kotlin Fundamentals Course เปิดอยู่ที่ https://codelabs.developers.google.com/android-kotlin-fundamentals/ จะมีคอร์สให้เรียนอีก 35 คอร์ส ที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนา Android Application กันจริงๆ

เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีทั้งเนื้อหาที่ให้อ่านในคอร์สโดยตรง, ลิงค์อ้างอิงที่ให้ไปอ่านเพิ่มจากภายนอก และหัดเขียน Kotlin ผ่านทาง https://try.kotlinlang.org/ ซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ได้ยากจนเกินไปสำหรับคนที่มีพื้นฐานด้านการพัฒนาโปรแกรมมาบ้างแล้ว

Google ระบุคอร์สเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนได้ลองหัดพัฒนา Android Application ด้วยตนเองมากกว่า 10 App ซึ่งก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่น้อยทีเดียวสำหรับผู้เรียน

Check Also

Techman Robot เปิดหลักสูตร AI ฟรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่มีมาตรฐาน มีความเป็นอัตโนมัติ และชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นจะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้สถาบัน SEA Taiwan AI College จึงขอนำประสบการณ์การผลิตโดยใช้ AI จากบริษัท …

ไมโครชิพเปิดลงทะเบียนหลักสูตรระบบควบคุมแบบฝังตัว (Embedded Control) สำหรับวิศวกรที่สนใจ

ไมโครชิพนำทีมนักประดิษฐ์ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ของไมโครชิพและออกแบบเครื่องมือต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้ วิศวกรเรื่องการทำงานของระบบควบคุมแบบฝังตัว (embedded system) บนแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมหลายชนิด