DPU X_มธบ.เปิดคอร์สล้วงลึกเทคโนโลยี Blockchain เพื่อจุดประกายธุรกิจใหม่ ย้ำ! “เขียนโค้ดไม่เป็นก็เรียนได้”

DPU X_มธบ.เปิดหลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Non-Technical “เขียนโค้ดไม่เป็นก็เรียนได้” หลักสูตรอบรม Blockchain สำหรับผู้บริหาร นักธุรกิจ นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป โดยมี สถาพน พัฒนคูหา CEO และผู้ก่อตั้ง Smartcontract Thailand ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นวิทยากร

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการสถาบัน DPU X สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) และนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) เปิดเผยว่า บล็อกเชน (BlockChain) เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงมากในปัจจุบัน โดยจุดเด่นของหลักสูตรบล็อกเชน คือ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ที่สำคัญในอนาคตบล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ปัจจุบันนักธุรกิจทั่วโลกเริ่มนำบล็อกเชนเข้ามาพัฒนางานต่างๆ รวมถึงธุรกิจในไทย เช่น สถาบันการเงิน ก็ให้ความสนใจเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทำให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มมีการตื่นตัวกันมากในการนำบล็อกเชน มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงมูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยีนี้ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีการคาดการณ์ว่าอีกไม่เกิน 8 ปีจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

ดร.พณชิต กล่าวว่า DPU X เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาพัฒนาธุรกิจในอนาคตจึงเปิดอบรมหลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Non-Technical สำหรับผู้บริหารและพนักงานรวมถึงผู้ประกอบการ และ นักลงทุน หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยี Blockchain เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ โดยในหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นก็สามารถเข้าใจการทำงานของบล็อกเชนได้ รวมถึงได้รู้และเข้าใจเทคนิคการนำบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือยกระดับศักยภาพขององค์กร พร้อมแนวทางการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง อีกทั้งยังจะได้แนวคิดในการรังสรรค์ Blockchain Project Ideas จากผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน

สำหรับเนื้อหาสำคัญของหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. คุณสมบัติที่สำคัญและกลไลการทำงานของบล็อกเชน ความปลอดภัยในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจ
  2. บล็อกเชนก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงอย่างไร สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึง อนาคต โอกาส และช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยี Blockchain
  3. แนวทางในการริเริ่ม Blockchain Project ในองค์กร กลยุทธ์ และเทคนิคในการเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และความท้าทาย : ปัญหา อุปสรรค ในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ และวิธีเอาชนะอุปสรรค รวมทั้งกรณีศึกษาการนำ Blockchain ไปปรับใช้ในองค์กรต่าง ๆ และ
  4. ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี Blockchain : แนวทางในการป้องกัน และกำจัดความเสี่ยง

โดยมี คุณสถาพน พัฒนคูหา CEO และผู้ก่อตั้ง Smartcontract Thailand ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการอบรมจะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถาม-ตอบ เชิงลึกกับวิทยากร พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการนำไปใช้ในธุรกิจต่างๆ เพื่อจุดประกายผู้เข้าอบรมค้นพบแนวทางนำบล็อกเชนไปปรับใช้ในองค์กรของตนเอง

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.02-954-7300 ต่อ 551,209,363, หรือ 061-490-5858 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://dpux-reskill.dpu.ac.th

Check Also

โครงการ “One Woman One IT Cert” ปีที่ 2 ด้วยหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals (ITF+)

“One Woman One IT Cert” กลับมาอีกครั้ง ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ม.ค นี้ เหลือเพียง 5,500 บาท เท่านั้น (จากราคาปกติ …

DCS เปิดคอร์สสอน RPA พื้นฐานด้วย UiPath หัดสร้าง Bot พร้อมใช้งานได้ใน 1 วัน 12 ก.พ. 2020

DCS และ TechTalkThai ขอเชิญทุกท่านที่สนใจประยุกต์นำเทคโนโลยี Robotic Process Automation หรือ RPA ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง เข้าเรียนคอร์ส "UiPath Robotic Process Automation with Datapro Computer Systems" เพื่อเรียนรู้แนวคิดด้าน RPA ทั้งในเชิงทฤษฎี, สร้าง Bot ของตนเองในภาคปฏิบัติด้วยการใช้ระบบจาก UiPath พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์นำ Bot ไปใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ของธุรกิจ และเปิดให้สอบถามหรือปรึกษาในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการสมัครเรียนดังนี้