โครงการ “One Woman One IT Cert” ปีที่ 2 ด้วยหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals (ITF+)

“One Woman One IT Cert” กลับมาอีกครั้ง

ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ม.ค นี้ เหลือเพียง 5,500 บาท เท่านั้น (จากราคาปกติ 19,500 บาท)

สมัครเลย https://bit.ly/38Ky6A2

เปิดประตูสู่โลก IT กับโครงการ “One Woman One IT Cert” ปีที่ 2! หลักสูตร CompTIA IT Fundamentals (CompTIA ITF+) สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ

 • ไม่จำเป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก่อนเรียน
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจในระหว่างการอบรมได้ทันที

สิทธิประโยชน์จากโครงการ

 • ความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ความรู้และใบรับรอง (Certificate) เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน IT
 • ใบรับรองเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและต้องการขององค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตาม “มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

หลักสูตรสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจนำความรู้ด้าน CompTIA IT Fundamentals (ITF+) ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ผู้ที่อยู่ในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค IT Technical / IT Support / Technical Support
 • นักเรียน/นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ในการอบรม

ค่าใช้จ่าย

 • 5,500 บาท/ที่นั่ง พิเศษเฉพาะ Early Bird Promotion! ลงทะเบียนอบรมก่อนวันที่ 31 ม.ค นี้
 • 5,900 บาท/ที่นั่ง จากราคาปกติ 19,500 บาท หมดเขตสมัคร 29 ก.พ. นี้

รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/2RP9hMg

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าสอบมูลค่า 3,500 บาทเรียบร้อยแล้ว
 • การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน 60 คน
 • ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ Network Training Center กำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของ Network Training Center ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

📞: 0-2634-7993-4 Ext.11-18

📲: @NTC-LINE

www.trainingcenter.co.th

Check Also

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (ปริญญาโทนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการรับสมัคร รอบแรก รับสมัคร: ถึง 5 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร: 10 มีนาคม 2563 สอบสัมภาษณ์: พุธที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศผล: 31 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนเรียน: 1-7 เมษายน 2563

เปิดประตูสู่โลก CYBERSECURITY กับโครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3

SOSECURE บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เปิดตัวโครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3 เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขา IT เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี