มหิดล-ICT เปิด ป.โท สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครรอบ 2 ถึง 5 พ.ค.นี้

ปฎิเสธไม่ได้ว่าเรากำลังอยู่ในโลกยุคดิจิทัล ที่ทุกคนมีความต้องการใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านโลกโซเชียลกันอย่างมากมายมหาศาล และเป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีคนบางกลุ่มนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด เป็นต้นเหตุของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จึงได้จัดตั้ง หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถไปช่วยประเทศชาติในการจัดการความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ

โดย M.Sc.in Cyber Security and Information Assurance (International Program)  หรือ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2563 เป็นการเรียนภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีให้เลือกเรียน แผน ก. (Thesis) และ แผน ข.(Project)

มีวิชาให้เลือกเรียน ทั้งด้าน Cyber Security หรือ Information Assurance  

เน้นทางด้าน Technique และ Management  มี Hannd-on Lab / Workshop เช่น Forensics , Pentest, Risk Management

เหมาะสำหรับ ผู้ที่จบป.ตรี ทางด้าน Computer Science, Computer Engineering, Informatiom Technology, Electrice Engineering หรือที่เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หากไม่ได้จบทางด้าน IT แต่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 15 หน่วยกิต ก็สามารถเรียนได้

และผู้ที่มีคุณสมบัตินอกจากเกณฑ์ดังกล่าว ถ้าสนใจเรียนให้ลองติดต่อประธานหลักสูตรและคณะกรรมการหลักสูตรได้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

สนใจสมัครทางออนไลน์ได้สมัครได้ที่: https://graduate.mahidol.ac.th/inter/prospective-students/…

หรือสอบถามได้ที่  assadarat.khu@mahidol.ac.th

หรือ ictadmission@mahidol.ac.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.ict.mahidol.ac.th/en/?page_id=1965

Check Also

“ดีป้า” จับมือสถาบันการศึกษา อัพสกิลคนพันธุ์ดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัล ผ่านความร่วมมือสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน หวังเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ ต่อยอดภาคธุรกิจ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับศักยภาพการเติบโตของประเทศ รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต

ตลาดแรงงานวิกฤต ตัวเลขคนตกงานสูง Globish คลอดหลักสูตร English for Career Prep สร้างโอกาสได้งาน

บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพ EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เผยแนวคิดพัฒนาทักษะการทำงานต้องครบเครื่อง เตรียมความพร้อมคว้างานในยุคตลาดแรงงานวิกฤต หลังสึนามิโควิด-19 …