มหิดล-ICT เปิด ป.โท สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครรอบ 2 ถึง 5 พ.ค.นี้

ปฎิเสธไม่ได้ว่าเรากำลังอยู่ในโลกยุคดิจิทัล ที่ทุกคนมีความต้องการใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านโลกโซเชียลกันอย่างมากมายมหาศาล และเป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีคนบางกลุ่มนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด เป็นต้นเหตุของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จึงได้จัดตั้ง หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถไปช่วยประเทศชาติในการจัดการความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ

โดย M.Sc.in Cyber Security and Information Assurance (International Program)  หรือ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2563 เป็นการเรียนภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีให้เลือกเรียน แผน ก. (Thesis) และ แผน ข.(Project)

มีวิชาให้เลือกเรียน ทั้งด้าน Cyber Security หรือ Information Assurance  

เน้นทางด้าน Technique และ Management  มี Hannd-on Lab / Workshop เช่น Forensics , Pentest, Risk Management

เหมาะสำหรับ ผู้ที่จบป.ตรี ทางด้าน Computer Science, Computer Engineering, Informatiom Technology, Electrice Engineering หรือที่เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หากไม่ได้จบทางด้าน IT แต่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 15 หน่วยกิต ก็สามารถเรียนได้

และผู้ที่มีคุณสมบัตินอกจากเกณฑ์ดังกล่าว ถ้าสนใจเรียนให้ลองติดต่อประธานหลักสูตรและคณะกรรมการหลักสูตรได้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

สนใจสมัครทางออนไลน์ได้สมัครได้ที่: https://graduate.mahidol.ac.th/inter/prospective-students/…

หรือสอบถามได้ที่  assadarat.khu@mahidol.ac.th

หรือ ictadmission@mahidol.ac.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.ict.mahidol.ac.th/en/?page_id=1965

Check Also

วิศวะมหิดล เปิดหลักสูตรใหม่ “มินิ-วิศวกรรมการเงิน (MINI-FE)” 120 ชม. รับสมัครวันนี้ – 27 มี.ค. 64

โลกเปลี่ยน…ชีวิตและธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีฟินเทค ทำให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินจำนวนมากที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี เช่น ตราสารทุน หรือ หุ้น, ตราสารหนี้ ตลอดจนกองทุนต่างๆ อย่างไรก็ตามการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงสูง คนไทยและนักลงทุนควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) ซึ่งเป็นศาสตร์การนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เปรียบเสมือนการออกแบบกลไกผลิตกระแสเงินสด หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ …

Google เพิ่มคอร์ส ‘Android Developer’ ในโปรแกรมส่งเสริมอาชีพ

Google ได้เปิดคอร์สออนไลน์ใหม่สำหรับผู้สนใจการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Android ในโปรแกรม Certificate สำหรับรองรับการสมัครงาน