CommScope เปิดคอร์สเรียนฟรี เรื่อง Wi-Fi Networking และ RUCKUS

CommScope ได้ใจดีเปิดเรียนออนไลน์ฟรี สำหรับผู้สนใจเรียนรู้เนื้อหาด้าน Wi-Fi Networking และอุปกรณ์ยี่ห้อ RUCKUS

ขั้นตอนง่ายๆ เพียงลงทะเบียนที่หน้า RUCKUS Training Portal ผ่านทาง Support Login ดังนี้

  • กรอกฟอร์มลงทะเบียนที่หน้า https://support.ruckuswireless.com/registration
  • ในการสร้างบัญชีไม่จำเป็นต้องมี Support Contract
  • สำหรับพาร์ทเนอร์กรุณาไปใช้บัญชี RWBIGDOG เพื่อเข้าถึงช่องทางโดยเฉพาะ
  • พอสร้างบัญชีเสร็จแล้วสามารถเข้าชมหน้า https://training.ruckuswireless.com/ 

ใครว่างๆ ก็สามารถไปเรียนรู้เทคโนโลยีของ RUCKUS กันได้เลยครับ

Check Also

Google เพิ่มคอร์ส ‘Android Developer’ ในโปรแกรมส่งเสริมอาชีพ

Google ได้เปิดคอร์สออนไลน์ใหม่สำหรับผู้สนใจการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Android ในโปรแกรม Certificate สำหรับรองรับการสมัครงาน

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA ITF+ & CompTIA A+ สำหรับผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT Technical Support

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA ITF+ & CompTIA A+ สำหรับผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT Technical Support กับโครงการ SPEED UP YOUR …