Tag Archives: cyber security

“ดีป้า” จับมือสถาบันการศึกษา อัพสกิลคนพันธุ์ดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัล ผ่านความร่วมมือสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน หวังเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ ต่อยอดภาคธุรกิจ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับศักยภาพการเติบโตของประเทศ รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต

Read More »

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (ปริญญาโทนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการรับสมัคร รอบแรก รับสมัคร: ถึง 5 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร: 10 มีนาคม 2563 สอบสัมภาษณ์: พุธที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศผล: 31 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนเรียน: 1-7 เมษายน 2563

Read More »