Tag Archives: data engineering

“ดีป้า” จับมือสถาบันการศึกษา อัพสกิลคนพันธุ์ดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัล ผ่านความร่วมมือสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน หวังเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ ต่อยอดภาคธุรกิจ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับศักยภาพการเติบโตของประเทศ รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต

Read More »