Tag Archives: financial exploration

เปิดอีกรอบ! คอร์ส Financial Exploration #2 by TechTalkThai Training 15 ก.ย. 2019

TechTalkThai ขอเชิญคนวัยทำงานทุกท่านที่กำลังมองหาแนวทางในการวางแผนการเงิน ลงทะเบียนเรียนคอร์ส Financial Exploration #2 เป็นเวลา 1 วัน เพื่อเรียนรู้ถึงทางเลือกต่างๆ ในการลงทุน, การเลือกซื้อประกัน และหลักการคิดด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน เหมาะสำหรับทั้งคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานไปจนถึงผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วมากกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะมีหนี้หรือไม่ คอร์สนี้จะสอนให้คุณรู้ว่าไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ ทางเลือกในการลงทุนนั้นก็มีอยู่เสมอหากคุณตั้งใจ ในวันที่ 15 กันยายน 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเรียนดังนี้

Read More »