Tag Archives: fortinet

Fortinet เปิดคอร์สสอน Cybersecurity ให้เรียนออนไลน์ได้ฟรี!

ปัจจุบันทักษะด้าน Cybersecurity เป็นเรื่องสำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของธุรกิจได้ทันแล้ว ด้วยเหตุนี้เองทาง Fortinet ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity จึงได้งัดเอาคอร์สของตนมาให้ผู้สนใจได้เรียนกันฟรีๆ ไปเลย

Read More »