Tag Archives: RedTeamCybersecurity

Sosecure ชวนคุณมาอัพสกิลแบบมืออาชีพ ตรวจสอบ-ลดเสี่ยงจากการถูกแฮก กับคอร์ส Red-Team Cybersecurity

เมื่อคุณไม่มีทางรู้ว่าบริษัทจะถูกโจมตีจากเหล่าแฮกเกอร์ในตอนไหน จะดีกว่าไหมถ้าคนในองค์กรของคุณมีความรู้เท่าทันภัยร้ายจากการถูกขโมยข้อมูล สามารถตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้น และยังรู้วิธีป้องกันการถูกแฮกแบบมืออาชีพ Sosecure เปิด Live สด คอร์ส Red-Team Cybersecurity เพื่อเทรนนิ่งคนในองค์กรให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ มาเรียนรู้วิธีการเจาะระบบอย่างมืออาชีพและการเป็น White Hacker จากประสบการณ์ตรงของนักเจาะระบบมืออาชีพ โดยผู้สอนอันดับต้นๆของเมืองไทย เริ่มเรียน 19 พ.ย.นี้

Read More »