Tag Archives: Robot

RASE จัดอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ Tinkercad & Maker Uno สำหรับบุคคลทั่วไป ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เปิดรับสมัครวันนี้ -11 มิถุนายน 2565

RASE หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดคอร์สอบรมออนไลน์พิเศษฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ Tinkercad & Maker Uno สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2565

Read More »