Tag Archives: SEA Taiwan AI College

Techman Robot เปิดหลักสูตร AI ฟรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่มีมาตรฐาน มีความเป็นอัตโนมัติ และชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นจะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้สถาบัน SEA Taiwan AI College จึงขอนำประสบการณ์การผลิตโดยใช้ AI จากบริษัท ICT ชั้นนำอย่าง Techman Robot มาไว้ในหลักสูตรออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่เพียงแค่จัดฝึกอบรมให้ผู้ที่มีความสามารถด้าน AI ในแวดวงวิชาการและในอุตสาหกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการด้านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลของบริษัทไต้หวันด้วย

Read More »