โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐานในระดับสากล โดย Software Park

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การระบุความเสี่ยง การลดความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการควบคุมความปลอดภัยในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในด้านการรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องครบถ้วนและการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายองค์กร ระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมและกฎหมาย รวมถึงการเรียนรู้การตรวจหาการโจมตีเพื่อจัดทำเป็นรายงานเชิงอาชญากรรมได้และเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต โดยทักษะที่ได้รับจะจัดอยู่ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้มีปริมาณมากขึ้นในตลาดแรงงานและความเท่าทันกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครสามารถเลือกอบรมได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น
 • หน่วยงานละไม่เกิน 5 ท่าน
 • คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  • เป็นบุคลากรที่ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายโครงการ
  • มีตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน สอดคล้อง กับงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น IT Support, System Engineer, Network Engineer, IT Auditor, IT Manager, System Manager, Network Manager, IT Project Manager ตลอดจนผู้ที่ทำงานทางด้านพัฒนาโปรแกรม เช่น Programmer, System Analyst เป็นต้น
  • มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรที่เข้าอบรม
  • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  • ต้องมีความพร้อม และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการฝึกอบรม
 • วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  • ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าอบรมก่อนการเข้าอบรม 15-30 วัน และสามารถติดตามการประกาศรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์โครงการฯ Click

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cybersecurity-cert.com/ และตรวจสอบรายการคอร์สอบรมและ Certificate ได้ที่ http://www.cybersecurity-cert.com/img/doc/detail.pdf

Check Also

จะดีแค่ไหน ถ้าคนในองค์กรของคุณรู้เท่าทันภัยไซเบอร์อย่างมืออาชีพ กับคอร์ส Blue-Team Cybersecurity จาก Sosecure

วันนี้การโดนแฮก การโดนเจาะข้อมูลสำคัญๆ ของบริษัทของคุณจะหมดไป ถ้าคนในองค์กรของคุณสามารถป้องกันการโดยขโมยข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ กับคอร์ส Blue-Team Cybersecurity ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรของคุณให้มีความสามารถรู้เท่าทันก่อนการโดนแฮก พร้อมเรียนรู้วิธีการป้องกันภัยจากเหล่าแฮกเกอร์ โดยวิทยากรผู้สอนอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

เปิดรับสมัครแล้ว! CREATIVE AI CAMP 2021 กับรูปแบบ Phenomena Work-based Learning อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

เปิดรับสมัครแล้วจ้า!! CREATIVE AI CAMP 2021 ปีนี้เรามาในธีม AI : Altering the World เอไอเปลี่ยนโลก ค่ายเราเป็นรูปแบบ Phenomena Work-based Learning …