SOSECURE จัดโปรโมชัน 7 คอร์สด้าน Cybersecurity ระดับมืออาชีพ ประจำปี 2019

SOSECURE ผู้ให้บริการและฝึกอบรมทางด้าน Cybersecurity ได้ออกมาประกาศจัดโปรโมชันสำหรับ 7 คอร์สหลักทางด้าน Cybersecurity ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในอุตสาหกรรมไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งในเชิงของการออกแบบระบบและการป้องไป ไปจนถึงการทดสอบเจาะระบบในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

โปรโมชัน Blue-Team Courses สำหรับการออกแบบระบบให้มั่นคงปลอดภัยและป้องกันระบบจากภัยคุกคาม

1. คอร์ส All In One Cybersecurity วันที่ 23-27 ก.ย. 2019 ลดราคาเหลือเพียง 22,500 บาท

คอร์สรวมเนื้อหาด้าน Cybersecurity อย่างรอบด้านสำหรับ Cybersecurity Engineer, Cybersecuriy Professional และ IT Auditor ที่ครอบคลุมทั้ง Cybersecurity Framework, Risk Management, Infrastructure Security, Cloud Security, Application Security, Mobile Application Security, IoT Security และ Incident Response and Handling เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานด้าน Cybersecurity สำหรับหลากหลายเทคโนโลยีครบถ้วนทุกแง่มุม

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครเรียนได้ที่ https://www.sosecure.co.th/all-in-one-cybersecurity/

2. คอร์ส Web Application Security and Secure Coding วันที่ 23-25 ต.ค. 2019 ลดราคาเหลือเพียง 14,320 บาท

คอร์สการพัฒนา Web Application ให้มีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ Software Developer ที่ครอบคลุมทั้ง Web Application Security Threat, Best Practice for Web Application Development, Secure Coding Workshop เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการออกแบบระบบ Web Application ให้มั่นคงปลอดภัย และมีหลักการในการพัฒนา Website ให้ทนทานต่อการถูกโจมตีในรูปแบบต่างๆ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครเรียนได้ที่ https://www.sosecure.co.th/web-application-security-and-secure-coding/

3. คอร์ส How to be an Incident Responder วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2019 ลดราคาเหลือเพียง 14,320 บาท

คอร์สสอนหลักการและกระบวนการด้านการทำ Incident Management แบบครบวงจรสำหรับ Senior Security Analyst, Incident Response Team, Forensic Analyst และ SOC Manager เพื่อให้การวางแผนการทำงานและการจัดตั้งทีม Incident Response ภายในธุรกิจองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาทและกระบวนการต่างๆ อย่างชัดเจน

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครเรียนได้ที่ https://www.sosecure.co.th/how-to-be-an-incident-responder/

4. คอร์ส Cybersecurity Fundamental วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2019 ลดราคาเหลือเพียง 20,000 บาท

คอร์สปูพื้นฐานด้าน Cybersecurity สำหรับคนทำงาน IT ทุกคนที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งส่วนของ Cybersecurity Overview, Risk Management, Cryptography, Infrastructure Security, Identity Management, Application Security, Security Testing และ Incident Response and Handling เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้าน Cybersecurity สำหรับนำไปประยุกต์และต่อยอดในธุรกิจองค์กรเบื้องต้นได้

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครเรียนได้ที่ https://www.sosecure.co.th/cybersecurity-fundamental/

โปรโมชัน Red-Team Courses สำหรับเรียนรู้แนวทางและเทคนิคในการทดสอบเจาะระบบ

1. คอร์ส Web Application Hacking วันที่ 2-4 ต.ค. 2019 ลดราคาเหลือเพียง 16,110 บาท

คอร์สความรู้พื้นฐานด้านการทดสอบเจาะระบบ Web Application ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลายสำหรับ Penetration Tester และผู้ที่ทำงานสาย Security โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง OWASP, Discovery and Identifying, Injecting, Cross-Site Scripting, Authentication and Session Management, Attack: Bypassing Client-Side Control, Attack: Access Control, Application Logic, Hacking Web Server, Web Service Hacking เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานทดสอบเจาะระบบจริงได้

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครเรียนได้ที่ https://www.sosecure.co.th/web-application-hacking/

2. คอร์ส Advanced Web Application Hacking วันที่ 20-22 พ.ย. 2019 ลดราคาเหลือเพียง 16,110 บาท

คอร์สชั้นสูงด้านการทดสอบเจาะระบบ Web Application สำหรับ Penetration Tester และผู้ที่ทำงานสาย Security โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเทคนิคด้านการเจาะระบบ Web Application ที่ลึกยิ่งขึ้น ได้แก่ Bypass Basic Security Control, Advanced SQL Injection with SQLMap, Bypass Web Application Firewall & IDS/IPS, Advanced Local File Inclusion, Advanced Web Service Attack, Web Application Cryptography และ Capture the Flag with Web Application Environment

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครเรียนได้ที่ https://www.sosecure.co.th/advanced-application-hacking/

3. คอร์ส Offensive Security and Red-Teaming วันที่ 25-29 พ.ย. 2019 ลดราคาเหลือเพียง 22,500 บาท

คอร์สปูความรู้พื้นฐานด้านการเจาะระบบสำหรับ Penetration Tester และผู้เชี่ยวชาญด้าน Security ที่จะปูพื้นฐานทั้งเรื่องของ Red Team vs. Blue Team, Red Team Role and Responsibility, Cyber Hacking Methodology & Framework, Basic Python Programming, Intelligent Information Gathering, Scanning and Vulnerability Assessment, Exploitation, Malicious Code Development, Web Application Penetration Testing, Social Engineering, Reverse Engineering และ Red Team Attack Simulation

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครเรียนได้ที่ https://www.sosecure.co.th/offensive-security/

ประวัติวิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย, CEO / Founder SOSECURE Co.,ltd – CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

  • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
  • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
  • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

ตรวจสอบกำหนดการอบรมของคอร์สต่างๆ ของ SOSECURE

สำหรับผู้ที่สนใจคอร์สนี้ในรอบอื่นๆ หรือคอร์สอื่นๆ ของทาง SOSECURE สามารถตรวจสอบกำหนดการทั้งหมดพร้อมรายละเอียดของแต่ละคอร์สได้ที่ https://www.sosecure.co.th/training-services/ หรือติดต่อทีมงาน SOSECURE เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 061 564 5294

เกี่ยวกับ SOSECURE

SOSECURE เป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Cybersecurity ที่ครอบคลุมทั้ง Blue Team, Red Team และการอบรม โดยมุ่งเน้นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง รวมถึงยังมีโครงการแข่งขันด้าน CTF เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเหล่าบุคคลากรทางด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย https://www.sosecure.co.th/ และสามารถติดตามข่าวสารด้าน Cybersecurity ได้ที่ Facebook Fan Page https://web.facebook.com/s0secure

Check Also

เปิดอีกรอบ! คอร์ส Financial Exploration #2 by TechTalkThai Training 15 ก.ย. 2019

TechTalkThai ขอเชิญคนวัยทำงานทุกท่านที่กำลังมองหาแนวทางในการวางแผนการเงิน ลงทะเบียนเรียนคอร์ส Financial Exploration #2 เป็นเวลา 1 วัน เพื่อเรียนรู้ถึงทางเลือกต่างๆ ในการลงทุน, การเลือกซื้อประกัน และหลักการคิดด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน เหมาะสำหรับทั้งคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานไปจนถึงผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วมากกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะมีหนี้หรือไม่ คอร์สนี้จะสอนให้คุณรู้ว่าไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ ทางเลือกในการลงทุนนั้นก็มีอยู่เสมอหากคุณตั้งใจ ในวันที่ 15 กันยายน 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเรียนดังนี้

ขอเชิญชาว IT เชียงใหม่ เข้าอบรมฟรี MikroTik Certified Network Associate 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดอบรม Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) พร้อมสอบประกาศนียบัตร เป็นรุ่นที่ 4 ของปีงบประมาณนี้ และมีกำหนดการที่จะจัดอบรมรอบถัดไปในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชาว IT ในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรีในวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้