แนะนำคอร์ส Kubernetes จาก VMware

สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์ส Kubernetes ออนไลน์ ทาง VMware ได้จัดทำบทเรียนตั้งแต่ระดับ Beginner จนถึง Advance ไว้แล้วใน KubeAcademy

KubeAcademy เป็นบทเรียนออนไลน์จาก VMware ผ่านทางวีดีโอให้ผู้สนใจสามารถเริ่มกันได้ ตั้งแต่เริ่มอธิบายกันเลยว่า Kubernetes แปลว่าอะไร ออกเสียงอย่างไร ไปจนถึงระดับการใช้งานจริงเชิงลึก

อย่างไรก็ตามบทเรียนนี้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งบางครั้งผู้สอนอาจพูดค่อนข้างเร็ว แต่ก็มีสคิร์ปต์ให้สามารถเปิดอ่านได้ รวมถึงการเป็นวีดีโอที่อัดไว้ทำให้ผู้ฟังสามารถหยุดหรือเล่นได้ตามต้องการ อีกเรื่องที่น่าสนใจคือวีดีโอในแต่ละหัวข้อไม่นานเกินไปมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้สั้นๆ ไม่เกินครึ่งชั่วโมง ยกเว้นหัวข้อการเตรียมสอบ CKA ยาวถึง 21 ชั่วโมง

ทั้งหมดนี้จำนวน 11 บทเรียนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยที่  https://kube.academy/courses

Check Also

Google เพิ่มคอร์ส ‘Android Developer’ ในโปรแกรมส่งเสริมอาชีพ

Google ได้เปิดคอร์สออนไลน์ใหม่สำหรับผู้สนใจการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Android ในโปรแกรม Certificate สำหรับรองรับการสมัครงาน

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA ITF+ & CompTIA A+ สำหรับผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT Technical Support

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA ITF+ & CompTIA A+ สำหรับผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT Technical Support กับโครงการ SPEED UP YOUR …