ARIT มอบสิทธิ สอบ Microsoft Certificate ฟรี! ถึง 30 มิ.ย.นี้

ARIT  ผู้นำทางด้านมาตรฐานไอทีด้วยมาตรฐานสากลในประเทศไทย เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทั้งการเลิกจ้าง และอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่จบใหม่ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ARIT จึงขอมอบโอกาสในการทำงานให้ว่าที่บัณฑิตใหม่ เพื่อมุ่งสร้างมาตรฐาน พร้อมการันตีทักษะ ให้แก่นิสิต นักศึกษาในประเทศไทย ให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Microsoft โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน นี้

โปรแกรมการสอบ

  • MOS (Microsoft Office Specialist Certification)

ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://www.arit.co.th/certificate/mos
  • MTA (Microsoft Technology Associate Certification)

ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านไอทีขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://www.arit.co.th/certificate/mta


  • MCE (Microsoft Certified Educator Certification)

ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถการเป็นนักการศึกษายุคใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://www.arit.co.th/certificate/mce

คุณสมบัตรผู้สมัคร

–  เป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี แล้วไม่เกิน 6 เดือน
–  ช่วงอายุระหว่าง 21-23 ปี

หลักฐานในการสมัคร

–  เอกสารแสดงสถานะการจบการศึกษา (ทรานสคริปส์ หรือ เอกสารรับรองการจบการศึกษา)
–  บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน

ลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่  www.arit.co.th/certskill   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-610-3095     Line: @aritthailand   Facebook: @aritthailand

หมายเหตุ

  • ใช้สิทธิสอบได้ที่บริษัท เออาร์ไอที จำกัด วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
  • ท่านที่ไม่สะดวกเดินทางในช่วง COVID-19 สามารถลงทะเบียนขอสอบจากที่บ้านได้ (Exam From Home) ตามรอบเวลาที่ บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น
  • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่มา : http://www.arit.co.th/certskill/index.php

Check Also

Techman Robot เปิดหลักสูตร AI ฟรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่มีมาตรฐาน มีความเป็นอัตโนมัติ และชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นจะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้สถาบัน SEA Taiwan AI College จึงขอนำประสบการณ์การผลิตโดยใช้ AI จากบริษัท …

ARIT ขอเชิญบุคลากรไอที ลงทะเบียนรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยไม่ต้องสอบประเมิน!!

โครงการจัดประเมินมาตรฐานอาชีพ แบบเทียบโอนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge: RESK) สามารถขอรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพ