ตลาดแรงงานวิกฤต ตัวเลขคนตกงานสูง Globish คลอดหลักสูตร English for Career Prep สร้างโอกาสได้งาน

บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพ EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เผยแนวคิดพัฒนาทักษะการทำงานต้องครบเครื่อง เตรียมความพร้อมคว้างานในยุคตลาดแรงงานวิกฤต หลังสึนามิโควิด-19 ซัดระบบเศรษฐกิจกระทบทั่วโลก ชี้ตัวเลขคนตกงานจากการถูกเลิกจ้างกว่า 8.4 ล้านคน ขณะที่กลุ่มนักศึกษาจบใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานอีก 5.2 แสนคน ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงตำแหน่งงานในตลาดอย่างเข้มข้น

ชี้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็น 1 ใน 3 ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ทั้งยังพบนายจ้างต้องการรับพนักงานและนักศึกษาจบใหม่ที่มีทักษะภาษาอังกฤษมากถึง 62% และยังมีโอกาสได้งานและเงินเดือนสูงขึ้น 30% ล่าสุด Globish พัฒนาหลักสูตร English for Career Prep เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะภาษาในระยะเวลา 3 เดือน มุ่งยกระดับคุณภาพแรงงานไทยเพื่อให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้งปัจจุบันและอนาคต พร้อมตั้งเป้าจะมีกลุ่ม ‘เด็กจบใหม่’ สนใจเรียนถึง 63% จากสถิติที่สำรวจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นายธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Globish) เผยว่า จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย นอกเหนือจากส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจชะลอตัวแล้ว วิกฤติครั้งนี้ส่งผลให้มีตัวเลขคนตกงานในตลาดแรงงานจำนวนมาก โดยล่าสุดพบอัตราเลิกจ้างในตลาดแรงงานสูงขึ้นกว่า 8.4 ล้านคน ซึ่งธุรกิจหลัก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และมีอัตราการเลิกจ้างสูงสุด ได้แก่ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ สายการบิน โรงแรม และธุรกิจภาคบริการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีหลายธุรกิจที่เริ่มได้รับผลกระทบตามมา เช่น ธุรกิจยานยนต์ ส่งออก และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กนักศึกษาจบใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมอีกกว่า 5.2 แสนคน 

ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ด้านสถิติทั่วโลกยังพบว่าเด็กจบใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสวนทางกับตำแหน่งงานมีปริมาณเท่าเดิม ทำให้ตำแหน่งที่เปิดรับมีการปรับมาตรฐานตั้งเป้าคุณสมบัติ และทักษะที่สูงมากขึ้น ซึ่งในภาวะเช่นนี้ ใครยิ่งปรับตัวได้เร็วยิ่งมีโอกาส มีความพร้อมกว่าย่อมได้เปรียบ อย่างไรก็ดี วันนี้คำว่า แค่อยู่กับที่ก็เท่ากับถอยหลังแล้ว เห็นได้ชัดจากความเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานไทย ท่ามกลางภาวะการแข่งขันสูงและกลุ่มคนที่มีความสามารถที่โดดเด่นมากกว่า ดังนั้น การรีสกิล และอัพสกิล จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดยุคใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยพบสำรวจระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจาก 100 ประเทศทั่วโลกปี 2019 ของ EF Education First พบประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 74 จาก 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดีในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ พบว่าทักษะที่นายจ้างทั้งในและต่างประเทศกว่า 62% มองหาจากพนักงานและนักศึกษาที่จบใหม่ คือ ทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้ และภาษาอังกฤษยังเป็นหนึ่งในสามทักษะสำคัญที่ผู้สมัครงานต้องมี ส่งผลให้การมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ เป็นส่วนช่วยสำคัญให้ก้าวหน้าในการทำงานได้มากขึ้นและ  “ภาษาอังกฤษ” กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญ ของมนุษย์เงินเดือนในยุคปัจจุบันต้องมี เนื่องจากช่วยสร้างโอกาสได้งานที่ดีกว่าและ เงินเดือนที่สูงกว่าโดยเฉลี่ย 30% ในสายงานเดียวกัน และเติบโตก้าวหน้าในสายงานได้มากกว่าในยุคที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง

นอกจากนี้ Globish ได้ทำการวัดผลขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ และวัยเริ่มต้นทำงานที่สมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ พบว่านักศึกษาจบใหม่ และวัยเริ่มต้นทำงานในช่วงอายุ 21 – 25 ปี 57% มีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการทำงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะไม่ให้คนไทยพลาดโอกาสทั้งในปัจจุบันและอนาคต Globish จึงได้พัฒนาหลักสูตร English for Career Prep เพื่อตอบโจทย์การอัพสกิลพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เตรียมความพร้อมให้กลุ่มนักศึกษาจบใหม่โดยเฉพาะ ด้วยรูปแบบการเรียนออนไลน์ Interactive เป็นบทเรียนที่เสริมทักษะ พร้อมเทคนิคการสื่อสารสำหรับสัมภาษณ์งาน และเส้นทางอาชีพกับการทำงานจริงในอนาคตโดยเฉพาะ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้พร้อมลงสนามแข่งขันตลาดแรงงานหลังวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ ซึ่งจากสถิติผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ 62% มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าสู่การทำงาน

นางสาวชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า สำหรับหลักสูตร English for Career Prep ครั้งนี้ เราเน้นพัฒนามาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ในการพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจให้มีทักษะที่เป็นต้องการของตลาดแรงงานในยุคหลังโควิด-19 โดยเฉพาะ ดังนั้นเนื้อหาในบทเรียน รูปแบบการเรียน และเทคนิคการสื่อสารต่าง ๆ จะเน้นการนำเสนอความคิด พัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการสมัครงานและการสัมภาษณ์ สร้างโอกาสให้เป็นที่ต้องการของตลาดในการสมัครงาน เสริมความแข็งแกร่งในภาวะการแข่งขันที่จะพบเจอในโลกแห่งการทำงาน

โดยหลักสูตรการเรียน English for Career Prep ผู้เรียนจะผ่านการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน ด้วยมาตรฐานหลักสูตรจะอยู่ในระดับ G2-G3 เทียบเท่ากับ CEFR Level A2 โดยระยะการเรียนตลอดหลักสูตรในเวลา 3 เดือน จะประกอบด้วยคลาสเรียนฝึกฝนเตรียมความพร้อมจำนวน 21 คลาส แบ่งเป็น คลาสบังคับ 12 ครั้ง คลาสแบบบทเรียนเลือกได้ 6 ครั้ง และคลาสสนทนาแบบ Free Talk อีก 3 ครั้ง ซึ่งทุกบทเรียนต่างอ้างอิงจากรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันที่ตลาดแรงงานต้องการ และเน้นให้สามารถสื่อสารได้จริงในการทำงาน คลาสบังคับ 12 ครั้ง จะประกอบด้วยรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย อาทิ Vocabulary, Phonology, Contrastive-Analysis, Grammar, Pole-play และ Performance Practice ที่จำลองการสัมภาษณ์งานจริง และนอกจากนี้ยังร่วมด้วยคลาสเลือกเรียนเองที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในทั้งสองระดับ ประกอบด้วย Job Interview ที่เน้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน และ Persuasive Communication ที่เน้นการเจรจาต่อรอง เป็นต้น   

สำหรับผู้ที่สนใจ Globish หลักสูตรการเรียน English for Career Prep ต้องอยู่ในสถานะนักศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย โดยบัตรนักศึกษายังไม่หมดอายุ สามารถสมัครได้ผ่านช่องทาง https://bit.ly/globishcareerprep หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามอัพเดทข่าวสาร และกิจกรรมเพิ่มเติมได้จากทางโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊คแฟนเพจ @speakglobish

เกี่ยวกับโกลบิช (Globish)

Globish โดย บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพ EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในรูปแบบ Live English Classroom ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยวิสัยทัศน์ “Empower People for Growth” โดยมุ่งยกระดับพัฒนาศักยภาพคนไทยให้ไม่พลาดโอกาส ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต จากความตั้งใจที่อยากให้คนไทยทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง มีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในการทำงานด้วยการก้าวข้ามข้อจำกัด ทางภาษาเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ

Check Also

จะดีแค่ไหน ถ้าคนในองค์กรของคุณรู้เท่าทันภัยไซเบอร์อย่างมืออาชีพ กับคอร์ส Blue-Team Cybersecurity จาก Sosecure

วันนี้การโดนแฮก การโดนเจาะข้อมูลสำคัญๆ ของบริษัทของคุณจะหมดไป ถ้าคนในองค์กรของคุณสามารถป้องกันการโดยขโมยข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ กับคอร์ส Blue-Team Cybersecurity ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรของคุณให้มีความสามารถรู้เท่าทันก่อนการโดนแฮก พร้อมเรียนรู้วิธีการป้องกันภัยจากเหล่าแฮกเกอร์ โดยวิทยากรผู้สอนอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

Furukawa Electric เปิดอมรมออนไลน์ฟรี เทคโนโลยีสายส่งสัญญาณ LAN, FTTX Broadband และ GPON

Furukawa Electric Group ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการในด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี! สำหรับผู้สนใจทุกท่านตลอดเดือนกรกฏาคมนี้อย่างจุใจ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสายนำส่งสัญญาณทั้ง LAN, GPON และ FTTX Broadband