เริ่มแล้ว! Samsung Innovation Campus 2021 คอร์สอบรมโค้ดดิ้งออนไลน์สุดเข้มข้น มุ่งส่งเสริมเด็กมัธยมต้น พัฒนาทักษะสำคัญสำหรับโลกยุคดิจิทัล

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด สานต่อโครงการ Samsung Innovation Campus 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เดินหน้าจัดอบรมการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน (Basic Coding & Programming) หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมปรับหลักสูตรให้เข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณระดับมัธยมต้น หวังส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยให้มีทักษะดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับปี 2021 ซัมซุงยังคงร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และบริษัท สยามเมนทิส จำกัดจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์เหมือนปีที่ผ่านมา ด้วยความคำนึงถึงความปลอดภัยของเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น โดยได้ปรับหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้นและสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการสร้างความเข้าใจถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการออกแบบนวัตกรรม ปูพื้นฐานด้านการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)ผ่านโปรแกรมการออกแบบสามมิติอย่างTinkercadและสอนภาษาโปรแกรมมิ่งที่สำคัญ ได้แก่ ภาษาซี (C-Programming) และไพธอน (Python)

การอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 70 คน จากจำนวนผู้สมัคร ทั้งหมด 897 คนจากทั่วประเทศ โดยหลังจากการอบรมฯ แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม นักเรียนทุกคนจะได้นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมยุคปัจจุบันในกิจกรรม Idea Presentation ซึ่งถือเป็นไฮไลต์สำคัญที่เด็กๆ ในฐานะนวัตกรรุ่นเยาว์จะได้ฝึกต่อยอดความคิดจากเนื้อหาที่เรียน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

Check Also

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA ITF+ & CompTIA A+ สำหรับผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT Technical Support

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA ITF+ & CompTIA A+ สำหรับผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT Technical Support กับโครงการ SPEED UP YOUR …

ARIT เปิดอบรมฟรี จัดเต็มความรู้เน้นๆ 8 หลักสูตร ไม่มีกั๊ก ตลอดเดือนมีนาคมนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่สำคัญหยุดชะงัก และในขณะนี้สถานการณ์ในภาพรวมเริ่มดีขึ้น  เออาร์ไอที ในฐานะผู้นำทางด้านการพัฒนาทักษะไอทีในประเทศไทย จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ทักษะที่สำคัญสำหรับตลาดไอทีในปัจจุบันขึ้นถึง 8 หลักสูตรตลอดเดือนมีนาคม ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย!