Tag Archives: CSR

ซัมซุง พลิกโฉม ‘Samsung Career Discovery’ ปูทางเยาวชนไทย ค้นพบศักยภาพ-เส้นทางอาชีพ ง่ายยิ่งกว่าเดิม

ซัมซุง พลิกโฉมเว็บแอปพลิเคชัน ‘Samsung Career Discovery’  ต่อยอดความสำเร็จนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงและใช้งานง่ายขึ้น หวังผลให้เยาวชน ในระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครองและครู ใช้เวลาว่างร่วมวางแผนการเรียนและแนะแนวอาชีพในอนาคตให้กับเด็ก ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน พร้อมสำรวจ ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »