Tag Archives: helm

รวมมิตร! คอร์สสอน Kubernetes แบบออนไลน์มากกว่า 20 คอร์ส

ด้วยความนิยมของ Kubernetes ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และความพยายามในการผลักดัน Kubernetes ให้เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ทางเว็บไซต์โครงการของ Kubernetes เองจึงได้รวบรวมคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Kubernetes ทั้งหมด ครอบคลุมทั้ง Kubernetes บนบริการ Cloud ต่างๆ ไปจนถึง Service Mesh ให้ผู้ที่สนใจได้ตามไปเรียนกันมากกว่า 20 คอร์ส

Read More »