Tag Archives: Innovative Teaching Scholars

“มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด” เชิญชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยสมัครร่วมโครงการอบรมวิธีการสอนฟรี ผ่านศูนย์พัฒนาวิชาชีพแห่งสแตนฟอร์ด

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford Center for Professional Development) ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Innovative Teaching Scholars (ITS) โดยขอเชิญชวนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้ามาร่วมโครงการอบรมวิธีการสอนจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อนำไปพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนของตนต่อไป โครงการนี้เข้าร่วมได้ฟรี ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนที่มีนักเรียนนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง พร้อมมอบทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนนักศึกษาเดินหน้าสู่ความสำเร็จในเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นนวัตกรรม

Read More »