Tag Archives: Management Associate

ไทยยูเนี่ยนรับสมัครคนรุ่นใหม่เข้าโครงการ Management Associate ปั้นผู้บริหารแห่งอนาคต

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าร่วมโครงการ Management Associate 2021 โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กร เปิดโอกาสการเรียนรู้ในทุกแง่มุมของธุรกิจไทยยูเนี่ยนจากทีมผู้บริหารและหลักสูตรโครงการที่สร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าใจธุรกิจอย่างแท้จริง

Read More »