อบรม RPA: Automation is the Future of Work by INETMS

งาน Automation is the Future of Work by INETMS

ภายในงานจะมีการแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ Robot Process Automation (RPA) และยังมีการ Workshop สร้าง bot มาช่วยเติมเต็มทุกส่วนงานของธุรกิจคุณด้วยหุ่นยนต์ซอฟแวร์ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณจัดการกับงานเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ!!!!!

ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีออโตเมชั่น (Automation) เข้ามาใช้ในองค์กรได้กลายเป็นแนวทางที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญ พลิกโฉมรูปแบบการทำงานเดิมๆ สู่การทำงานด้วยแรงงานดิจิทัล (Digital Workforce) สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายแผนก ซึ่งถึงแม้จะเป็นการทำงานง่ายๆ ซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ แต่ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ลดความผิดพลาด และทำให้พนักงานมีเวลาสร้างสรรค์ผลงานด้านอื่นได้มากขึ้น ดังนั้น การเลือกโซลูชั่นด้านซอฟต์แวร์อัติโนมัติ “ที่ใช่” จึงถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหลักที่ควรให้ความสำคัญ

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ INET MS เป็นบริษัทในเครือ INET โดยให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น Managed Service และIT Security เราได้เลือกจับมือกับ UiPath เพราะเป็นผู้นำด้าน Solution RPA หรือ Robot Process Automation ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นที่ 1 ด้าน Solution RPA จาก The forrester wave และจาก Garrtner ในปี 2019 อีกด้วย จากความร่วมมือของบริษัท INETMS และบริษัท UiPath จะทำให้ลูกค้าได้รับการบริการ Solution RPA อย่างครบวงจร

บริษัท ไอเน็ต แมเนจต์ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดงานสัมมนา Automation is the Future of Work by INETMS ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆเดือน เดือนละ 2 ครั้ง เวลา 08:30-16:30 น. (เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08:30 น.) ณ ห้องประชุม INET HALL ชั้น IT บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยท่านสามารถลงทะเบียนวันและเวลาที่สะดวกได้ที่นี่ : https://forms.gle/qAhdQjS6KL5jabi36

Check Also

Techman Robot เปิดหลักสูตร AI ฟรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่มีมาตรฐาน มีความเป็นอัตโนมัติ และชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นจะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้สถาบัน SEA Taiwan AI College จึงขอนำประสบการณ์การผลิตโดยใช้ AI จากบริษัท …

ไมโครชิพเปิดลงทะเบียนหลักสูตรระบบควบคุมแบบฝังตัว (Embedded Control) สำหรับวิศวกรที่สนใจ

ไมโครชิพนำทีมนักประดิษฐ์ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ของไมโครชิพและออกแบบเครื่องมือต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้ วิศวกรเรื่องการทำงานของระบบควบคุมแบบฝังตัว (embedded system) บนแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมหลายชนิด