ขอเชิญชาว IT เชียงใหม่ เข้าอบรมฟรี MikroTik Certified Network Associate 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดอบรม Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) พร้อมสอบประกาศนียบัตร เป็นรุ่นที่ 4 ของปีงบประมาณนี้ และมีกำหนดการที่จะจัดอบรมรอบถัดไปในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชาว IT ในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรีในวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

อบรมฟรี Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

วันที่ 28 สิงหาคม 2019 – 1 กันยายน 2019
สถานที่อบรม บริษัท สไมล์ ฟรายเดย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดเชียงใหม่
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhK65kSjf7TKoCLHElZV87V4wZPXnSqTj29DV99Cnjhf3spA/viewform?usp=sf_link

การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่โลกของเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจได้นั้นมีความจำเป็นต้องพัฒนาในหลายด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลนั้นก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันในการมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีเสถียรภาพและ มีความปลอดภัย สามารถป้องกันระบบจากภัยคุกคามต่างๆ ได้ การพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้มีความสามารถในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้มากเพียงพอนั้นจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีการมองว่าการจัดอบรม MTCNA นั้นมีความเหมาะสมกับผู้เริ่มต้นในสายงานนี้ แต่จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการสอน โดยที่มีการเพิ่มในส่วนที่เป็นพื้นฐานด้านสื่อสารข้อมูลเข้าไปด้วย จึงจะทำให้สามารถออกแบบ และตั้งค่าระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดฝึกอบรมพร้อมสอบประกาศนียบัตรทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 รุ่น รุ่นละประมาณ 5 วัน โดยจัดการอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และพื้นที่อื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รุ่น

Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เพิ่งเริ่มต้นการทำงานด้านสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์ Mikrotik ลักษณะเนื้อหาค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมเนื้อหาเกือบทุกเรื่องที่เป็นพื้นฐาน แต่ไม่ลงลึก ไม่ว่าจะเป็น

  • เรื่องพื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • การทำการค้นหาเส้นทางแบบ Static Routing เพื่อให้ router สามารถหาเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทางได้
  • การทำ Bridge ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง
  • การออกแบบและการตั้งค่าระบบ Wireless LAN
  • การส่งการตั้งค่าไปยังเครื่องลูกข่ายแบบอัตโนมัติ หรือ DHCP
  • การควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่าน Firewall
  • การควบคุมคุณภาพการให้บริการหรือการทำ QoS
  • การทำ Virtual Private Network เพื่อใช้ในการสื่อสารข้ามสำนักงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันที

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันทีที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhK65kSjf7TKoCLHElZV87V4wZPXnSqTj29DV99Cnjhf3spA/viewform?usp=sf_link และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ https://www.pcompute.com/training/

Check Also

Microsoft เปิดคอร์ส Azure Fundamental, AI และ Data บน Coursera

ตามแนวทางว่าความต้องการผู้เชี่ยวชาญไอทีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต Microsoft เป็นองค์กรใหญ่ที่มีทรัพยากรมากมาย จึงได้เปิดคอร์สเพิ่มบน Coursera ด้วย

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA ITF+ & CompTIA A+ สำหรับผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT Technical Support

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA ITF+ & CompTIA A+ สำหรับผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT Technical Support กับโครงการ SPEED UP YOUR …