ขอเชิญชาว IT เชียงใหม่ เข้าอบรมฟรี MikroTik Certified Network Associate 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดอบรม Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) พร้อมสอบประกาศนียบัตร เป็นรุ่นที่ 4 ของปีงบประมาณนี้ และมีกำหนดการที่จะจัดอบรมรอบถัดไปในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชาว IT ในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรีในวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

อบรมฟรี Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

วันที่ 28 สิงหาคม 2019 – 1 กันยายน 2019
สถานที่อบรม บริษัท สไมล์ ฟรายเดย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดเชียงใหม่
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhK65kSjf7TKoCLHElZV87V4wZPXnSqTj29DV99Cnjhf3spA/viewform?usp=sf_link

การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่โลกของเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจได้นั้นมีความจำเป็นต้องพัฒนาในหลายด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลนั้นก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันในการมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีเสถียรภาพและ มีความปลอดภัย สามารถป้องกันระบบจากภัยคุกคามต่างๆ ได้ การพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้มีความสามารถในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้มากเพียงพอนั้นจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีการมองว่าการจัดอบรม MTCNA นั้นมีความเหมาะสมกับผู้เริ่มต้นในสายงานนี้ แต่จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการสอน โดยที่มีการเพิ่มในส่วนที่เป็นพื้นฐานด้านสื่อสารข้อมูลเข้าไปด้วย จึงจะทำให้สามารถออกแบบ และตั้งค่าระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดฝึกอบรมพร้อมสอบประกาศนียบัตรทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 รุ่น รุ่นละประมาณ 5 วัน โดยจัดการอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และพื้นที่อื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รุ่น

Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เพิ่งเริ่มต้นการทำงานด้านสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์ Mikrotik ลักษณะเนื้อหาค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมเนื้อหาเกือบทุกเรื่องที่เป็นพื้นฐาน แต่ไม่ลงลึก ไม่ว่าจะเป็น

  • เรื่องพื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • การทำการค้นหาเส้นทางแบบ Static Routing เพื่อให้ router สามารถหาเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทางได้
  • การทำ Bridge ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง
  • การออกแบบและการตั้งค่าระบบ Wireless LAN
  • การส่งการตั้งค่าไปยังเครื่องลูกข่ายแบบอัตโนมัติ หรือ DHCP
  • การควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่าน Firewall
  • การควบคุมคุณภาพการให้บริการหรือการทำ QoS
  • การทำ Virtual Private Network เพื่อใช้ในการสื่อสารข้ามสำนักงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันที

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันทีที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhK65kSjf7TKoCLHElZV87V4wZPXnSqTj29DV99Cnjhf3spA/viewform?usp=sf_link และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ https://www.pcompute.com/training/

Check Also

Microsoft เปิดคอร์ส Advance Azure Machine Learning ให้เรียนผ่าน Udacity

Microsoft ได้เปิดคอร์สต่อยอดจาก Basic Machine Learning ของตนแล้วผ่านทาง Udacity ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 21 ตุลาคมนี้

แนะนำคอร์ส Kubernetes จาก VMware

สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์ส Kubernetes ออนไลน์ ทาง VMware ได้จัดทำบทเรียนตั้งแต่ระดับ Beginner จนถึง Advance ไว้แล้วใน KubeAcademy