ICT ม.มหิดล ร่วมกับ DEPA เปิดอบรมหลักสูตร CYBER SECURITY “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล”

ตามที่คณะ ICT  ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ผลักดันนโยบายเร่งพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในทักษะด้าน Cyber Security และ Data Analytic ผ่านการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนงาน – หางานใหม่ เตรียมพร้อมสู้ภัยเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการส่งเสริมกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล DEPA ตั้งเป้าพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลไม่น้อยกว่า 700 รายทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่บุคลากรทางการศึกษา อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงพนักงาน แรงงาน ลูกจ้างในอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจ SMEs

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนจำนวนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจ SME ให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และสอดคล้องต่อหลักการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้มีการอบรมเชิงทฤษฎีควบคู่การยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านรูปแบบการสอนออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจต่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ ตลอดจนให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรในการรับมือภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รูปแบบการอบรม
อบรมทุกวันเสาร์ ตามกำหนดการของแต่ละรุ่น เวลา 9.00 – 16.00 น.
แบ่งการอบรมออกเป็น 5 รุ่น จำกัดรุ่นละ 100 คน ในรูปแบบ Online 2 วัน และ On-site 1 วัน สอนโดยทีมอาจารย์ด้าน Cyber Security คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

สามารถลงทะเบียนได้ที่ (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563)

ขั้นตอน/เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. เลือกรุ่นที่ต้องการลงทะเบียน (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง) โดยในตารางจะแสดงจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนในแต่ละรุ่น
  2. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง หากมีการแก้ไข โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ คุณเด่น ทัพซ้าย den.tup@mahidol.edu
  3. กด ปุ่ม “submit” เพื่อเป็นการลงทะเบียน
  4. ชำระค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ คุณเด่น ทัพซ้าย den.tup@mahidol.edu กรุณาชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  5. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนกลับไปตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งมา

สอบถามเพิ่มเติม

คุณจรัสศรี 085 123 2800 e-mail : jarrussri.pak@mahidol.ac.th

หรือคุณสารัชย์ 092 256 1570 e-mail : sarachaya.chi@mahidol.ac.th

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://rb.gy/q6ovxr

Check Also

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปฐมนิเทศออนไลน์ ตั้งชื่อนศ.ใหม่ รุ่น“สู้โควิด” ชู DPU Core 4 ปั้นบัณฑิตสู่ธุรกิจในยุค New Normal

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ เปิดปฐมนิเทศผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรก วิกฤติในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องเรียนรู้และนำบทเรียนมาปรับใช้เพื่อให้อยู่รอด จึงถือโอกาสนี้ตั้งชื่อรุ่นให้นักศึกษาเป็น รุ่น “สู้โควิด”  

Palo Alto Networks ชวนเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เสริมแกร่งสาย Cybersecurity บน Platform Beacon

Palo Alto Networks ขอเชิญชวนคุณลูกค้าและพาร์ทเนอร์ มาร่วมเปิดประสบการณ์เรียนรู้บน Platform Beacon แหล่งรวมคลังความรู้และข้อมูลต่างๆ อาทิ คอร์สเทรนนิ่ง ที่จะช่วยฝึกฝนและเพิ่มทักษะให้กับสายอาชีพ Cybersecurity ให้แข็งแกร่ง