ARIT

ARIT จัดสัมมนาร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ แจก Microsoft Certificate Free!!

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ “สรุปผลการดำเนินโครงการ ยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรม และบริการดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์” วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม นี้ ณ อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น 31

Read More »

ARIT มอบสิทธิ สอบ Microsoft Certificate ฟรี! ถึง 30 มิ.ย.นี้

ARIT  ผู้นำทางด้านมาตรฐานไอทีด้วยมาตรฐานสากลในประเทศไทย เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทั้งการเลิกจ้าง และอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่จบใหม่ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ARIT จึงขอมอบโอกาสในการทำงานให้ว่าที่บัณฑิตใหม่ เพื่อมุ่งสร้างมาตรฐาน พร้อมการันตีทักษะ ให้แก่นิสิต นักศึกษาในประเทศไทย ให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Microsoft โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน นี้

Read More »