Reviews

รีวิว UiPath RPA Workshop by DCS

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม UiPath Robotic Process Automation ที่จัดโดย Datapro Computer Systems เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เลยมาเขียนรีวิวให้ทุกท่านได้อ่านกันว่าคอร์สนี้มีความน่าสนใจอย่างไร คอร์ส UiPath Robotic Process Automation  เป็นคอร์สที่จะแนะนำให้รู้จักและทดลองใช้งาน Robotic Process Automation (RPA) โดย RPA เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน และลดระยะเวลาในการจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการเงิน ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม ไอที อุตสาหกรรมผลิต ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจ Call Center รวมไปถึงธุรกิจยาเวชภัณฑ์ และโรงพยาบาล Workshop นี้เหมาะกับใคร? Workshop นี้เหมาะกับ Business Analyst ที่ต้องการนำ …

Read More »